Kontaktné informácie

Sídlo pozemkového spoločenstva

URBARIÁT HOZELEC, pozemkové společenstvo
Popradská 200
059 11 HOZELEC

Telefón

0915 985 950 - predseda p. s.

E-mail

tomas1.korenko@gmail.com

WWW

www.urbar-hozelec.sk

Oficiálne stránky obce Hozelec

www.obechozelec.sk

Navigačná mapa